Regulamin Quizu

Biorąc udział w Quizie akceptujesz poniższy regulamin.

 

Łaziska Górne, 28.01.2023 roku

 

regulamin konkursu

Druk 3D z Samoy3D

 

Najważniejsze informacje

 1. W regulaminie używamy pojęć:

  1. my – organizator konkursu, czyli Samoy3D. Nasze pełne dane:

   Orbytes spółka z o.o., ul. Olchowa 13, 43-170 Łaziska Górne, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000842032,

   NIP: 5472218832, kapitał zakładowy 5 000,00 zł;

    

  2. Ty – uczestnik konkursu;

  3. Konkurs – konkurs „Druk 3D z Samoy3D”, którego zasady opisujemy w tym regulaminie;

  4. zwycięzca – troje uczestników konkursu, którzy osiągnęli największą liczbę punktów w konkursie

   i którym w ramach wygranej przyznamy nagrodę;

  5. nagroda - unikatowy kod rabatowy (karta prezentowa), który uprawnia do rabatu na produkty w naszym sklepie internetowym: https://samoy3d.pl. Karta prezentowa ma formę elektroniczną i jest wielokrotnego użytku – do wyczerpania środków. Jednostkowa wartość karty prezentowej wynosi 50,00 zł. Na karcie prezentowej będzie wskazany termin jej ważności.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28 stycznia 2023 r. podczas warsztatów „Druk 3D z UKI” za pośrednictwem strony internetowej https://kahoot.com.

 3. Konkurs prowadzimy na terenie Polski.

 4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków koła informatycznego „Uczniowskie Koło Informatyczne” którzy wezmą udział w warsztatach „Druk 3D z UKI” w dniu 28 stycznia 2023 r.

 5. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 6. Regulamin dostępny jest na stronie: https://samoy3d.pl/ i https://uki.edu.pl/.

 7. Konkurs nie jest loterią – w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

 8. Konkurs nie jest wspierany ani organizowany przez www.kahoot.com. Zwalniamy w całości platformę www.kahoot.com od odpowiedzialności wobec uczestników konkursu.

 9. Konkurs nie łączy się z innymi konkursami i promocjami.

Kto może wziąć udział w konkursie

 1. Możesz wziąć udział w konkursie, jeśli:

  1. jesteś członkiem koła informatycznego „Uczniowskie Koło Informatyczne” i bierzesz udział w

   warsztatach „Druk 3D z UKI”;

  2. masz pełną zdolność do czynności prawnych lub bierzesz udział w konkursie za zgodą rodzica (w tym przypadku po wygraniu nagrody musisz podać e-mail rodzica);

  3. mieszkasz na terenie Polski;

  4. przeczytasz i zaakceptujesz ten regulamin;

  5. weźmiesz udział w quizie, który przygotowaliśmy w ramach tego konkursu (dalej praca konkursowa).

  6. zgodzisz się, żebyśmy wykorzystywali Twoją pracę konkursową w związku z konkursem i jego promocją;

  7. zgodzisz się, żebyśmy wykorzystywali Twój pseudonim na platformie Discord w związku z

   konkursem.

    

    

    

   Pamiętaj

   1. Możesz tylko jeden raz przystąpić do quizu.

   2. Udział w quizie jest równoznaczny z akceptacją tego regulaminu

    

    

   Jak możesz wziąć udział w konkursie

 2. Żeby wziąć udział w konkursie musisz:

  1. Odpowiedzieć na wszystkie pytania w quizie na stronie https://kahoot.com/. Link do strony z

   quizem udostępnimy podczas warsztatów.

   Jak wybierzemy zwycięzcę

 3. Komisja konkursowa będzie oceniać każdą pracę konkursową, poprzez zsumowanie prawidłowych odpowiedzi w quizie. Czynnikami decydującymi o zajętym miejscu będzie łącznie: czas odpowiedzi na pytanie oraz ilość prawidłowych odpowiedzi.

 4. Komisja konkursowa wybierze 3 prace konkursowe, które otrzymały łącznie największą liczbę

  punktów (udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi w quizie w jak najkrótszym czasie).

 5. Wynik konkursu ogłosimy po zakończeniu warsztatów słownie.

Kiedy możemy wykluczyć Cię z konkursu

 1. Możemy wykluczyć Cię z konkursu, jeśli:

  1. nie będziesz przestrzegać tego regulaminu;

  2. nie odpowiesz na wszystkie pytania w quizie.

   Nagroda w konkursie

 2. Jeśli wybierzemy Cię jako zwycięzcę w konkursie, otrzymasz od nas kartę prezentową o wartości 50,00 zł, do wykorzystania w sklepie internetowym https://samoy3d.pl. Żeby dostać kartę prezentową, musisz spełnić wszystkie warunki, które opisujemy w regulaminie.

 3. Jeśli prawo przewiduje podatek od wygranej – dodamy do nagrody dodatkową nagrodę pieniężną, którą przeznaczymy na pokrycie podatku.

 4. Wyniki konkursu ogłosimy słownie po zakończonych warsztatach w gronie wszystkich uczestników. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w prywatnej wiadomości na platformie Discord i poprosimy o adres e-mail, pod który wyślemy nagrodę. Jeśli zwycięzca nie przekaże nam adresu e-mail w ciągu 7 dni, będziemy mogli wybrać innego zwycięzcę, czyli kolejnego Uczestnika, który uzyskał największą ilość punktów w quizie w jak najkrótszym czasie.

 5. Nagrodę dostarczymy na adres e-mail, jaki nam wskażesz. Nie odpowiadamy za problemy z dostawą, jeśli te informacje będą błędne.

  Wysyłka

   

  Nagrodę wyślemy w ciągu 30 dni od dnia, kiedy otrzymamy dane do wysyłki. Zwycięzca nie pokrywa kosztów dostawy nagrody.

   

   

 6. Możesz odmówić przyjęcia nagrody, ale w zamian nie otrzymasz jej równowartości ani innej nagrody.

 

Jak możesz wykorzystać kartę prezentową

 1. Kartę prezentową możesz wykorzystać wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu kwotowego tej karty, na zakupy w sklepie internetowym https://samoy3d.pl. Kiedy aktywujesz kod z karty prezentowej, obniży on kwotę do zapłaty o podaną na nim wartość.

   

  <przykład> kartę prezentową możesz wykorzystać jeden raz w przypadku zakupów na kwotę równą, bądź wyższą niż 50 zł lub możesz wykorzystać ją wielokrotnie, jeżeli zakupisz produkty o wartości niższej niżeli limit kwotowy na karcie np.: kupując produkt za 20 zł i aktywując kartę prezentową będziesz mógł wykorzystać swoją kartę ponownie, ale limit kwotowy zostanie pomniejszony o 20 zł. czyli na następne zakupy będziesz miał do wykorzystania 30 zł.

   

 2. Żeby użyć kody z karty prezentowej, wybierz interesujący Cię produkt z naszej strony internetowej: https://samoy3d.pl, dodaj produkt do koszyka, przejdź do koszyka, postępuj zgodnie ze

  wskazówkami, wprowadź kod, który znajduje się na Twojej karcie prezentowej w pole „kod rabatowy” w koszyku Twojego zamówienia, a następnie zatwierdź go przyciskiem zastosuj. Wartość Twojego zamówienia zostanie obniżona o wartość karty prezentowej.

 3. Data ważności kodu rabatowego będzie wskazana na karcie prezentowej.

 4. Karty prezentowej nie można wymienić na gotówkę lub inny produkt.

 

Jak możesz złożyć reklamację związaną z konkursem

 1. Reklamacje związane z konkursem możesz złożyć pisemnie na nasz adres, który podaliśmy w punkcie

  1 lub mejlem: kontakt.samoy3d@gmail.com z dopiskiem: „Reklamacja: konkurs Druk 3D z Samoy3D”.

 2. Możesz zgłosić reklamację w terminie do 14 dni od chwili wyboru zwycięzcy.

 3. W swojej reklamacji podaj swoje imię, nazwisko, adres i opis zdarzenia, które zgłaszasz.

 4. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni, od kiedy ją otrzymamy.

   

  Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 5. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

 6. Administratorem Twoich danych jesteśmy my, czyli Orbytes Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach

  Górnych;

 7. Potrzebujemy Twoich danych, żeby przeprowadzić konkurs. Są one nam też potrzebne do sprawozdań podatkowych i księgowych.

 8. Zbieramy, utrwalamy, przechowujemy, opracowujemy i usuwamy dane osobowe, które przetwarzamy.

 9. Przetwarzamy dane osobowe i kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail. W przypadku

  zwycięzcy.

   

 10. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. W przypadkach, w których pozawala na to prawo, możesz też:

  1. sprostować dane;

  2. usunąć dane;

  3. ograniczyć przetwarzanie danych;

  4. wnieść sprzeciw;

  5. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  6. cofnąć zgody w dowolnym momencie – nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed cofnięciem zgody.

 11. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy profilować Twoich danych.

 12. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom zewnętrznym – z wyjątkiem przypadków, które

  wskazuje prawo.

 13. Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale jeśli ich nie podasz – nie możesz uczestniczyć w konkursie ani otrzymać nagrody.

 14. Dane będziemy przechowywać w trakcie konkursu do momentu, kiedy roszczenia będą przedawnione lub do momentu, kiedy – zgodnie z prawem – wygaśnie obowiązek przechowywania danych osobowych. Dotyczy to w szczególności dokumentów, które są związane z rozliczeniami.

 15. Zabezpieczamy Twoje dane za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, które są odpowiednie do możliwych zagrożeń oraz kategorii. W szczególności uwzględniamy ryzyko, które wynika z:

  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;

  2. utraty, modyfikacji lub nieuprawnionego ujawnienia danych;

  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, które są przesyłane, przechowywane lub w

   inny sposób przetwarzane.

    

   Pozostałe informacje

 16. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://uki.edu.pl oraz https://samoy3d.pl/.

 17. Jeżeli masz pytania, które dotyczą regulaminu lub konkursu – napisz do nas: kontakt.samoy3d@gmail.com

 18. W sprawach, których nie określa ten regulamin, obowiązują przepisy polskiego prawa.

 19. Mamy prawo zmienić regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w konkursie i nie naruszy praw już nabytych przez uczestników. W takim wypadku poinformujemy o zmianach odpowiednio wcześniej w miejscach w których zamieściliśmy ten regulamin.

 20. Regulamin obowiązuje od momentu, w którym opublikowaliśmy na w/w stronach internetowych.